Wigilia 2022

16 grudnia 2022 roku, po raz pierwszy w historii Wspólnoty, Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewierzu zorganizował   Wigilię dla członków Spółki oraz wdów i wdowców po zmarłych członkach Spółki. Uroczystość miała miejsce w restauracji „Zamkowa”.

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pan Damian Dawczyński, Wicestarosta Będziński Pan Dariusz Waluszczyk, Przewodniczący Radu Powiatu Będzińskiego Pan Jan Mucha, Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Pan Jacek Gruszczyński, Proboszcz parafii pw. Św. Macieja Ap. w Siewierzu Ks. Jan Lubieniecki
i Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu Ks. Jacek Michalak.

Część artystyczną uświetniły występy młodzieżowego zespołu Elcanto – działającego przy Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Siewierzu

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo.

Scroll to Top