500 Lat WLG

11 czerwca 2023 roku odbyły się uroczystości 500-lecia  Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewierzu. Uroczystości zaczęły się od Mszy św. Odprawionej w kościele parafialnym pw. Św. Macieja Ap. w Siewierzu, przez  Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu Księdza Wikariusza Generalnego Mariusza Karasia i Proboszcza Parafii Ks. Jana Lubienieckiego. W trakcie mszy został poświęcony sztandar Wspólnoty Leśno Gruntowej w Siewierzu. Po mszy zaproszeni na uroczystości przemieścili się do restauracji „Zamkowa”, gdzie odbyło się przyjęcie i występy artystyczne zaproszonych zespołów tj. Kapela Jurajska
z Zawiercia, Projekt z Zawiercia, Leszek Jeziorski, Kamili Dróżdż – pseudonim artystyczny ,,Milla”, oraz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: 

Kanclerz Kurii Biskupiej w Sosnowcu Wikariusz Generalny Ks. Mariusz Karaś, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś z Małżonką, Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz Pan Damian Dawczyński, Wicestarosta Będziński Pan Dariusz Waluszczyk, Przewodniczący Radu Powiatu Będzińskiego Pan Jan Mucha, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Siewierz Pani Barbara Bochenek,  Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Pan Jacek Gruszczyński, Proboszcz parafii pw. Św. Macieja Ap. w Siewierzu Ks. Jan Lubieniecki oraz jej Wikariusz ksiądz Daniel Bunia i Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu Ks. Jacek Michalak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus, mecenas Adam Zug – radca prawny Spółki, przedstawiciele Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych; wiceprezes Adam Dominiecki oraz sekretarz Wojciech Winiarski, oraz Prezes firmy Woodmall Pan Radomir Bałazy. Liczni przedstawiciele stowarzyszeń, szkół, ochotniczych straży pożarnych i firm działających na terenie naszej gminy: Prokurent, Dyrektor ds. Handlu Górniczych Zakładów Dolomitowych Pan Grzegorz Nowak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu Pan mgr Rafał Wieja, kierownik  Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu Pani Olga Dydak,  Prezes Zarządu UTW Pani Barbara Totoń, Przewodnicząca Zarządu PZEiR Pani Renata Dyrda. 

W trakcie tych uroczystości Pani Anna Walczyńska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Rys Historyczny Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu.

Był okolicznościowy tort oraz występy artystyczne. Wykonawcom i gościom serdecznie dziękujemy za uświetnienie tej uroczystości.

Scroll to Top