Ogólne Zebranie Członków Spółki

Najwyższy Organ Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.

Obecnie Organ liczy 175 Członków.

Scroll to Top