Dokumenty

Zachowały się dokumenty, z których wynika, że w konsultacjach poprzedzających uchwalenie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, jak i wydanie wzorcowego statutu spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych uczestniczył pełnomocnik prawny siewierskiej Wspólnoty, adwokat dr Władysław Bugajski. Organy stanowiące wyżej wymienione akty prawne sięgnęły do tradycji i doświadczeń jednej z najstarszych wspólnot gruntowych w Polsce.

Scroll to Top