Tadeusz Adamski

Spotkanie Noworoczne w Starostwie Powiatowym w Będzinie

10 -ego stycznia 2024 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne w Starostwie Powiatowym w Będzinie, w którym, na zaproszenie Starosty Pana Sebastiana Szaleńca, uczestniczył Prezes Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewierzu Pan Sylwester Rzepecki. Spotkanie wzbogacił występ Zespołu Cree, którego założycielem i wokalistą jest Sebastian Riedel.

Wigilia 2023

15 grudnia 2023 r. Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewierzu po raz kolejny zorganizował   Wigilię dla członków Spółki oraz wdów i wdowców po zmarłych członkach Spółki. Uroczystość miała miejsce w restauracji „Zamkowa”.

Konferencja „Zorganizowane formy gospodarowania w lasach niepaństwowych”

13 listopada 2023 r. wiceprzewodniczący Zarządu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewierzu Tadeusz Adamski uczestniczył w konferencji, organizowanej przez Polski Związek Zrzeszeń Leśnych i Instytut Badawczy Leśnictwa na temat „Zorganizowane formy gospodarowania w lasach niepaństwowych”.

500 Lat WLG

11 czerwca 2023 roku odbyły się uroczystość 500-lecia Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewierzu. Uroczystości zaczęły się od Mszy św. Odprawionej w kościele parafialnym pw. Św. Macieja Ap. w Siewierzu, przez Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu Księdza Wikariusza Generalnego Mariusza Karasia i Proboszcza Parafii Ks. Jana Lubienieckiego.

Wigilia 2022

16 grudnia 2022 roku, po raz pierwszy w historii Wspólnoty, Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewierzu zorganizował   Wigilię dla członków Spółki oraz wdów i wdowców po zmarłych członkach Spółki. Uroczystość miała miejsce w restauracji „Zamkowa”.

Scroll to Top