DOKUMENTY » zewnętrzne


 

Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r.
-->

Otwórz/Zapisz plik  Ikona PDF


Projekt nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
-->

Otwórz/Zapisz plik  Ikona PDF


Zarządzenie z wzorcowym statutem spółek dla zagospdarowania wspólnot gruntowych

Zachowały się dokumenty, z których wynika, że w konsultacjach poprzedzających uchwalenie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, jak i wydanie wzorcowego statutu spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych uczestniczył pełnomocnik prawny siewierskiej Wspólnoty, adwokat dr Władysław Bugajski. Organy stanowiące wyżej wymienione akty prawne sięgnęły do tradycji i doświadczeń jednej z najstarszych wspólnot gruntowych w Polsce.

--> 

Otwórz/Zapisz plik  Ikona PDF

 

Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych -->

Otwórz/Zapisz plik  Ikona PDF


SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS