ORGANY SPÓŁKI » Zarząd » Przewodniczący


Zadania przewodniczącego zarządu Spółki


(wyciąg ze statutu Spółki)


  §14.1.Pracą zarządu kieruje przewodniczący, który zwołuje zebranie zarządu, zawiadamiając członków zarządu o terminie i przedmiocie obrad  przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem zebrania. 

        3. Obrady zarządu Spółki są protokołowane, uchwały  zapisywane w przeznaczonej do tego księdze/ książka uchwał/  i każdorazowo podpisywane przez przewodniczącego  i sekretarza lub sekretarza i jednego z członków zarządu  albo przez przewodniczącego i jednego z członków zarządu.

 

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS