AKTUALNOŚCI » lista członków Spółki w ewidencji gruntów


Informacja o wpisaniu przez Starostę Będzińskiego listy członków Spółki do ewidencji gruntów.


Obowiązkiem każdego Zarządu Spółki było staranie się o wpisanie listy członków Spółki do ewidencji gruntów. Niektóre Zarządy w ogóle o to nie zabiegały, inne robiły to nieskutecznie. Dopiero obecny Zarząd osiągnął sukces doprowadzając do wpisania członków Spółki do w/w rejestru. Stało się to pierwszy raz w historii Spółki. Dzięki wiedzy prawniczej niektórych członków Zarządu udało się wygrać z Wojewodą Śląskim i Starostą Będzińskim przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dnia 5 stycznia 2011 r. W sumie walka o prawidłowe zapisy w ewidencji gruntów trwała ok. 15 lat i prowadzona była bez przerwy przez te same osoby.

 

Lista zawiera nazwiska osób - członków Spółki, żyjących dnia 16 listopada 2008 r. Została zgłoszona niezwłocznie po wyborze obecnego Zarządu. Starosta przypisał każdemu członkowi Spółki po jednym udziale. Wszystkie udziały są równe. Oznacza to, iż przyjął, że Spółka zarządza gruntami o charakterze leśnym i udziały nie są zależne od posiadania gospodarstwa rolnego. Jest to trafne i zrozumiałe, bowiem NSA w wyroku z dnia 20 grudnia 1994 r., uchylającym decyzje Wojewody Katowickiego i Burmistrza Gminy Siewierz, wskazał prawomocnie, że aby zostać członkiem Spółki na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nie jest potrzebne wykazanie się posiadaniem gospodarstwa rolnego. Z załączonych dokumentów wynika, że wszyscy członkowie Zarządu Spółki są jednocześnie członkami Spółki. Wskazana lista wymaga uaktualnienia w związku z upływem ponad 3 lat od jej zgłoszenia. Proces ten jest w toku.

Zarząd Spółki

 

 

 

Wpisanie przez Starostę Będzińskiego listy członków Spółki do ewidencji gruntów.

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS