AKTUALNOŚCI » ważne tematy dla gminy Siewierz » kanalizacja


Szanowni mieszkańcy Gminy Siewierz!


W związku z tym, że do Spółki docierają głosy twierdzące, że rzekomo Spółka jest przeciwna budowie kanalizacji w Siewierzu, niniejszym chcemy zdementować te nieprawdziwe informacje.

 

Kliknij TUTAJ aby przeczytać materiał z 25 grudnia 2008r. wyjaśniający w jaki sposób "Kurier Siewierski" oraz strona internetowa gminy Siewierz manipulują opinią publiczną.

 

 

Spis treści:

1. Zachęcamy burmistrza do współpracy,

2. Natychmiastowa reakcja Spółki na wnioski ze strony burmistrza,

3. Spółka wyraża zgodę na dysponowanie terenami na cele budowlane bezpłatnie, bezterminowo,

4. Decyzja Starosty Będzińskiego - zatwierdzam projekt, udzielam pozwolenia na budowę, 3 lata,

5. Odwołanie Spółki w sprawie kanalizacji deszczowej,

6. Wykonawca inwestycji dziękuje za nieodpłatne udostępnienie terenów,

7. Spółka wyraża chęć wsparcia finansowego budowy kanalizacji lub inwestycji gminnych.

 

 

Zachęcamy burmistrza do współpracy!


Zarząd Spółki, dbając o dobro mieszkańców, o poszanowanie prawa, mając na celu uniknięcie w przyszłości komplikacji z powodu wadliwych decyzji administracyjnych i źle przygotowanych wniosków o wydanie tych decyzji, wielokrotnie występował do burmistrza z ofertą pomocy i współpracy. Osobiście zarząd, jeszcze z śp. Marianem Mizerskim czekał pod gabinetem burmistrza na przyjęcie. Kilka razy Zarząd Spółki spotkał się z burmistrzem. Widząc, że burmistrz nie radzi sobie z prawem członkowie zarządu starali się regularnie podsuwać burmistrzowi rozwiązania zgodne z prawem, służyć poradą. Jednak zazwyczaj burmistrz nie był i nadal nie jest skory do współpracy, dlatego - nie mając wyjścia - zarząd Spółki zmuszony jest załatwiać sprawy na wyższym szczeblu. Burmistrz na stronie internetowej Gminy Siewierz, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że decyzje, których wydanie nadzorował jako wicestarosta, na podstawie których poczyniono inwestycje, zostały wydane z naruszeniem prawa. Jak widać pan burmistrz nie radził sobie z prawem od dawna. Z uzasadnienia decyzji wynika, że burmistrz ma także problemy z przygotowaniem prawidłowych wniosków o wydanie tzw. decyzji kanalizacyjnych.

 


...natychmiastowa reakcja Spółki na wnioski ze strony burmistrza...


Spółka, po otrzymaniu wniosku burmistrza o zgodę na skorzystanie z jej terenów pod budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Zachód-Jezioro, odpowiedziała niezwłocznie. Odpowiedź była pozytywna. Kilkumiesięczna przewlekłość powstała wyłącznie z winy burmistrza i starosty. Pozwolenie na budowę wydano w końcu maja 2009r. (!). Zgodnie z prawem każde pozwolenie budowlane jest ważne przez trzy lata. W tym czasie należy rozpocząć budowę. Po trzech latach bezczynności pozwolenie traci ważność. Należy starać sie o nie od początku. Do chwili obecnej minęło już 1.5 roku. Każdy niech sam sobie odpowie, dlaczego budowa nie została rozpoczęta? Nie ma żadnych przeszkód, wszystkie pozwolenia sa ważne.

 

...Spółka wyraża zgodę na dysponowanie na cele budowlane, nieodpłatnie, bezterminowo...


Zgoda Spółki z 23 marca 2009 na dysponowanie terenami w celu wykonania kanalizacji na Osiedlu Jezioro - kliknij aby powiększyć i przeczytać

! Spółka już 23 marca 2009 wyraziła zgodę (udostępniła swoje tereny) na budowę kanalizacji na Osiedlu Jezioro w Siewierzu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wykorzystanie terenów przez gminę jest bezpłatne i bezterminowe. Zgoda dotyczy projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji deszczowej dla Osiedla Zachód oraz projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Jezioro. Zgoda obejmuje wykorzystanie terenu podczas realizacji inwestycji oraz podczas przeprowadzania w przyszłości czynności konserwacyjnych.

Zgoda została wydana praktycznie natychmiastowo po wpłynięciu wniosku Burmistrza Zdzisława Banasia (wniosek z 18 lutego 2009r. uzupełniony przez Burmistrza 19 marca 2009r.).

 

← Zapraszamy do zapozniania się z pełną treścią zgody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Decyzja Starosty Będzińskiego - zatwierdzam projekt, udzielam pozwolenia na budowę, 3 lata...


! Dnia 26 maja 2009r. Starosta Będziński wydaje pozytywną decyzję w sprawie budowy kanalizacji. Nic nie stoi już na przeszkodzie w realizacji inwestycji. Następny krok należy do gminy i Burmistrza Zdzisława Banasia.

 

Decyzja Starosty Będzińskiego z dnia 26 maja 2009r. - zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę - kliknij każdą stronę aby przeczytać.

 

 

 

 

...odwołanie Spółki w sprawie kanalizacji deszczowej, decyzja Wojewody o uchyleniu wadliwej decyzji Starosty oraz brak reakcji burmistrza...

 

Zamieszczona poniżej decyzja Wojewody Ślaskiego z 10 maja 2010 r. uchylająca pozwolenie Starosty na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zachód jest znakomitym przykładem zarówno niechlujstwa prawnego po stronie burmistrza jak i starosty. Na marginesie należy podkreślić, że sprawa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zachód załatwiana jest innym pozwoleniem budowlanym, niż sprawa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na Osiedlu Zachód-Jezioro (to są inne obszary inwestycji). Dla Jeziora pozwolenie jest prawomocne od ponad 1,5 roku. Starosta wydając takie pozwolenie ustalił, że wymienione kanalizacje mogą być wykonywane niezależnie od pozostałych. Informacja ta nie jest przekazywana przez Urząd mieszkańcom tego Osiedla.


Decyzja Wojewody z dnia 10 maja 2010r. uchylająca wadliwą decyzję - kliknij aby powiększyć i przeczytać

W decyzji z dnia 10 maja 2010r. Wojewoda napisał, że Spółka miała rację we wszystkich sprawach podniesionych w odwołaniu. Oznacza to, że Starosta wiedząc, że jego decyzja jest wadliwa, mógł ją od razu poprawić i wydać prawidłowe pozwolenie na budowę. Pozwolenie na kanalizację byłoby ważne już od ponad dwóch lat. Niestety, to burmistrz sprzeciwił się wtedy uwzględnieniu odwołania Spółki. Tak więc dzisiaj wyraźnie widać, że to nie Spółka, działająca zgodnie z prawem i chroniąca mieszkańców przed bezprawiem, lecz burmistrz był powodem odsunięcia w czasie tej ważnej inwestycji. To właśnie dzięki Spółce Wojewoda rozpatrzył odwołanie w maju 2010r., a nie przewlekał sprawy nadal, ponieważ to Spółka wystąpiła dnia 1 kwietnia 2010r. (patrz niżej pismo Spółki) do Wojewody, aby jak najszybciej załatwił sprawę. Przecież powinien to zrobić burmistrz, gdyby rzeczywiście zależało mu na tej kanalizacji. Decyzja Wojewody pochodzi z dnia 10 maja 2010r. Wynika z niej, że burmistrz, aby uzyskać pozwolenie na kanalizacje deszczową powinien wystąpić z nowym poprawnym wnioskiem. Minęło już ponad pól roku (mamy koniec listopada 2010r.), a burmistrz jeszcze z takim wnioskiem nie wystąpił. Spółka już dawno wyraziła zgodę na korzystanie z jej terenu pod budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zachód. Najwyraźniej przeszkody - wmawiane mieszkańcom Osiedla Zachód - nie leżą po stronie Spółki.

Jeszcze jedna rzecz zasługuje na szczególne podkreślenie. Nie istnieje prawna możliwość zatrzymania jakiejkolwiek inwestycji komunalnej tego rodzaju (kanalizacja, droga, wodociąg) z powodu braku zgody właściciela gruntu. Jeżeli właściciel nie wyraża zgody, to burmistrz go wywłaszcza w odpowiednim trybie, płacąc następnie odszkodowanie. Gdyby nie było takiej regulacji, nie powstałoby np. wiele nowych dróg w Polsce. Nie wierzcie Państwo informacjom, że nie można budować jakiejś inwestycji komunalnej (celu publicznego), z powodu tego, że nie zgadza się właściciel gruntu. Ważne jest, żeby wniosek był prawidłowo przygotowany i postępowanie przeprowadzone zgodnie z prawem. Jak wiemy burmistrz ma z tym problemy, co widać na stronie gminy. Spółka jest otwarta na współpracę i gotowa pomóc burmistrzowi.

 

Odwołanie Spółki z dnia 26 listopada 2008r. - kliknij aby powiększyć i przeczytać

 

Zażalenie Spółki za niezałatwianie sprawy z dnia 1 kwietnia 2010 - kliknij aby powiększyć i przeczytać

 

 

 

...wykonawca inwestycji dziękuje za nieodpłatne udostępnienie terenów Spółki, dobra współpraca...

 

Podziękowania firmy BUSKOPOL z dnia 26 maja 2009r. za udostępnienie terenów Spólki - kliknij aby powiększyć i przeczytać

Na dodatkową uwagę zasługuje także fakt, że dyrektor firmy BUSKOPOL mgr. inż. Franciszek Żurawski podkreślił w podziękowaniu skierowanym do Spółki fakt nieodpłatnego udostępnienia terenów Spółki w celach logistycznych podczas wykonywania inwestycji oraz zaznaczył, że to "znacznie ułatwiło i usprawniło wykonanie tej złożonej inwestycji".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Spółka przekaże uzyskane z odszkodowania za wywłaszczenie terenów pieniądze na budowę kanalizacji deszczowej, inwestycje komunalne...

 

Uchwała Ogólnego Zebrania Członków w sprawie przeznaczenia ewentualnego odszkodowania za wywłaszczone grunty Spółki (25 kwietnia 2010r.) - kliknij aby powiększyć i przeczytać

Ogólne Zebranie Członków Spółki przyjęło uchwałę w dniu 25 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia ewentualnego odszkodowania za wywłaszczone grunty Spółki pod tzw. drogę zbiorczą do zakładu Electrolux w Siewierzu. Uzyskane ewentualnie odszkodowanie ma być przeznaczone na realizację inwestycji komunalnych, w tym budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zachód.

Między innymi ta uchwała dowodzi, iż Spółce temat kanalizacji jest bardzo bliski. Spółka nie tylko nieodpłatnie i bezterminowo przeznacza swoje tereny pod inwestycje gminne, deklaruje  także wsparcie inwestycji gminnych swoimi bezpośrednimi środkami w przypadku gdy okaże się, że pochodną innych inwestycji są odszkodowania za wywłaszczenie terenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS