AKTUALNOŚCI » główne


04/11/2017 Spółka wsparła finansowo OSP Siewierz –Rynek

Spółka wsparła finansowo OSP Siewierz –Rynek

W dniu 29 października 2017 r. miała miejsce uroczystość poświecenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymanego przez OSP Siewierz-Rynek. O dokonanie poświęcenia poproszono księdza proboszcza Jana Lubienieckiego. 


Obowiązek wyposażenia gminnych ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy, w tym w sprawny samochód ratowniczy spoczywa na Gminie Siewierz. Niestety, gmina przez wiele lat nie wywiązywała się z tego obowiązku, pomimo że druhowie z OSP Siewierz-Rynek stanowią jedną z najlepszych jednostek w Powiecie Będzińskim. Na pojazd o wartości ok. 200 tys. zł. złożyły się następujące podmioty instytucjonalne: Gmina Siewierz oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z Samorządem Województwa Śląskiego, które to dołożyły Gminie łącznie 50 tys. zł.  Największy wkład w specjalistyczne wyposażenie pojazdu, które decyduje o możliwościach ratowniczych załogi samochodu, miała Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, która dobrowolnie przekazała na ten cel kwotę 30.000 zł. Jest to więcej, niż pojedynczy wkład WFOŚiGW w Katowicach lub Województwa Śląskiego. O pomoc finansową osobiście i pisemnie zwrócił się do Spółki m.in. Prezes OSP Siewierz-Rynek Stanisław Czerwiński. Przedstawiciele Spółki, polegając na zapewnieniach Pana Prezesa, wierzyli, że wspólnie z druhami strażakami będą mogli cieszyć się z nowego samochodu podczas uroczystego poświecenia. Niestety, Pan Prezes Czerwiński prawdopodobnie uznał, że przedstawiciele Spółki nie są godni udziału w tej uroczystości. A może po prostu jest to wynik przeoczenia i nie mają racji Ci, którzy złośliwie twierdzą, że Panu Prezesowi Czerwińskiemu często brakuje samodzielności, odwagi a nawet kindrsztuby, a wymienionych deficytów nie należy wiązać z faktem, że kierownikiem służbowym żony Pana Prezesa jest burmistrz Siewierza.

 

Spółka, niezmiennie doceniając ofiarną służbę druhów z OSP Siewierz- Rynek na rzecz mieszkańców Gminy Siewierz oraz innych osób potrzebujących ich pomocy, wyraża przekonanie, że nowy samochód gaśniczo-ratowniczy ułatwi ich ciężką i niebezpieczną pracę.


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS