AKTUALNOŚCI » główne


„Ważne dla spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych!

Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór Spółki z Sądem Okręgowym w Częstochowie oraz z Sądem Rejonowym w Zawierciu i przyznał rację Spółce w sprawie o sygn. V CSK 309/16. Sąd Najwyższy potwierdził iż:


Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór Spółki z Sądem Okręgowym w Częstochowie oraz z Sądem Rejonowym w Zawierciu i przyznał rację Spółce w sprawie o sygn. V CSK 309/16. Sąd Najwyższy potwierdził iż: „Wypis z rejestru gruntów stwierdzający, że spółka jest właścicielem działkiwchodzącej w skład wspólnoty gruntowej, jest więc dokumentem urzędowym korzystającym z domniemania zgodności jego treści ze stanem rzeczywistym iwistocie wobec braku księgi wieczystej należy dokument ten uznać za dowód prawa spółki gruntowej do rozporządzania tą nieruchomością(por. wyrok Wojewódzkiego SąduAdministracyjnegow Warszawie z dnia 16 lutego 2005 r., VISA/Wa 708/04, nie publ.,wyrok NaczelnegoSądu Administracyjnego z dnia10czerwca 2010 r.,I OSK 1086/09, nie publ.oraz z dnia 5 stycznia 2011 r.,I OSK 364/10, nie publ.).

PO KLIKNIĘCIU W OBRAZEK PEŁNA TREŚĆ POSTANOWIENIA


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS