AKTUALNOŚCI » główne


28/01/2015 Spółka wspiera Gminę

 

Spółka zawarła z Gminą Siewierz dwie kolejne umowy użyczenia swoich terenów. Na mocy tych nieodpłatnych umów Gmina będzie mogła wybudować kanalizację sanitarną dla mieszkańców Piwonii.


Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób Gmina zapewne przeznaczy na inne cele. Jest to kolejny przykład wsparcia budżetu Gminy przez Spółkę. Dotychczas Spółka odpowiedziała pozytywnie na wszystkie wnioski burmistrza. Spółka zwraca uwagę, że władze Siewierza nie informują o tym mieszkańców, wprost przeciwnie, rozpowszechniają o Spółce informacje nieprawdziwe.

Umowa użyczenia działki 1394/2 (Piwoń) 22.12.2014

Umowa użyczenia działki 3500 (Piwoń) 22.12.2014


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS