AKTUALNOŚCI » główne


1/3/2014 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę burmistrza-cd. sprawy ewidencji gruntów Spółki

 

Burmistrz Z. Banaś nie pogodził się ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju odmawiającym stwierdzenia nieważności zapisów w rejestrze gruntów, w którym Spółka widnieje jako właściciel ponad tysiąca hektarów.


Zaskarżył postanowienie GGK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dnia 3 października 2013 r. WSA w W-wie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1491/13 oddalił prawomocnie skargę burmistrza. „Kurier siewierski" oczywiście przemilczał koleją porażkę burmistrza.  

 

Sentencja wyroku WSA w Warszawie z dnia 3.10.2013 - KLIKNIJ TUTAJ


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS