AKTUALNOŚCI » główne


26/02/2014 Sądy prawomocnie oddaliły wniosek Gminy Siewierz o zasiedzenie działek Spółki.

 

Burmistrz Gminy Siewierz wystąpił do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Gminy Siewierz działek Spółki zabudowanych przedszkolem i kompleksem miejskiego ośrodka kultury. Na części działek wnioskowanych do zasiedzenia znajdują się drogi gminne, parkingi oraz skwer zieleni.


Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2013 r. o sygn. akt I Ns 934/12 Sąd Rejonowy w Zawierciu oddalił wniosek Gminy.

 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu

 

Nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem Gmina Siewierz wniosła apelację od postanowienia Sądu Rejonowego w Zawierciu, z żądaniem  jego uchylenia. Sąd Okręgowy w Częstochowie postanowieniem z dnia 9 października 2013 r. o sygn. akt VI Ca 749 oddalił apelację Gminy. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Częstochowie jest prawomocne. Zabudowane działki gruntu, wskazane do zasiedzenia stanowią własność Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.

 

Przypominamy, że Spółka chciała nieodpłatnie przekazać w/w grunty na rzecz Gminy, która  jednak nie skorzystała z tej propozycji.

 

Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS