AKTUALNOŚCI » główne


05/06/2013 Główny Geodeta Kraju odrzucił wniosek burmistrza

 

Pismem z dnia 13 czerwca 2012 r. burmistrz Z. Banaś, w tajemnicy przed Spółką, wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o stwierdzenie nieważności wpisów w ewidencji gruntów, odnoszących się do Spółki, jako właściciela gruntów. W miejsce Spółki miała być wpisana Gmina Siewierz.


ŚWINGiK odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie uzasadniając swoje stanowisko bezpodstawnością wniosku. Postanowienie ŚWINGiK burmistrz zaskarżył do Głównego Geodety Kraju, który ze względów formalnych uchylił rozstrzygnięcie ŚWINGiK. Burmistrz niezwłocznie ogłosił ten pozorny sukces w Kurierze Siewierskim i dzięki temu Spółka dowiedziała się o wniosku. Tymczasem ŚWINGiK, rozpatrując sprawę ponownie, postanowieniem z dnia 28 listopada 2012 r. powtórnie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku burmistrza, a Główny Geodeta Kraju postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2013 r. utrzymał w mocy negatywne dla burmistrza stanowisko ŚWINGiK. O ostatecznym losie swojego wniosku burmistrz nie poinformował w Kurierze Siewierskim.

 

 

Skan artykułu „Główny Geodeta Kraju uznał zasadność zażalenia burmistrza”

Postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 28 listopada 2012r.-str.1

Postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia 24 kwietnia 2013r.-str.1


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS