AKTUALNOŚCI » główne


17/04/2013 Spółka na TAK kanalizacji - Kurier Siewierski wprowadza mieszkańców Siewierza w błąd

 

W styczniu tego roku ukazał się w „Kurierze Siewierskim” artykuł pod tytułem „Spółka mówi nie kanalizacji”. Już w tytule zawarte jest oczywiste kłamstwo i absurd. Spółka wyraziła zgodę na budowę na jej działkach kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zachód – Jezioro oraz kanalizacji burzowej na całym Osiedlu. Nigdy nie sprzeciwiała się budowie żadnej kanalizacji.


Zanim Gmina rozpoczęła kanalizowanie Siewierza, Spółka wybudowała w latach osiemdziesiątych ok. 1 km kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zachód, a także dołożyła się finansowo do dawnej kanalizacji burzowej na ul. Ludowej. Powtórzmy: Spółka nigdy nie była i nie jest przeciw kanalizacji. Jest natomiast przeciw wydawaniu decyzji niezgodnych z prawem, pomijających Spółkę w sprawach dotyczących jej interesu prawnego. W artykule zawarto wiele fałszywych twierdzeń, jednakże nie napisano w nim, o co naprawdę chodzi. W lutym tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację Spółce i uchylił decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spór toczył się bowiem na szczeblu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wojewody Śląskiego. Jak wynika z załączonego wyroku Sąd przyznał rację Spółce. Sąd stwierdził, że Spółka była stroną postępowania dotyczącego kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zachód i została pominięta w odniesieniu do całej kanalizacji. Jednocześnie należy zauważyć, że władze Gminy Siewierz nie podjęły żadnych kroków, aby dojść do porozumienia ze Spółką i umownie uregulować  kwestię kanalizacji. Spółce z pewnością nie chodzi o pieniądze. Przykładem, że można dojść do porozumienia jest umowa z Electroluxem zawarta na tle sprawy o podobnym charakterze.  Electrolux jednak uznaje Spółkę jako partnera, ale burmistrz…  W tej sytuacji Spółce nie pozostaje nic innego,  jak dochodzić swoich racji  w sposób przewidziany przepisami prawa.

 

Wyrok WSA 19 lutego 2013r. - str.1

Wyrok WSA 19 lutego 2013r. - str. ostatnia


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS