AKTUALNOŚCI » główne


11/04/2013 Fałszywe doniesienie

 

Dnia 10 grudnia 2012 r. Eugeniusz B., Stanisław N. i Halina P. sporządzili doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Zawierciu na Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Zarządowi Spółki zarzucili naruszenie ustawy o rachunkowości poprzez wpisanie w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2011 "nierzetelnych danych", "sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego bez zatwierdzenia Ogólnego Zebrania Członków Spółki", brak "decyzji o podziale wyniku finansowego netto".


Prokurator Rejonowy w Zawierciu, po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania wyjaśniającego, w tym zapoznaniu się z obszerną dokumentacją źródłową, stanowiskiem Urzędu Skarbowego w Będzinie, opinią biegłego księgowego, postanowieniem z dnia 5 lutego 2013 r. sygn. akt 2Ds 1111/12, odmówił wszczęcia dochodzenia w przedmiotowej sprawie. Oznacza to, że po raz kolejny zarzuty sformułowane przez autorów doniesienia okazały się bezpodstawne, gdyż, w ocenie Prokuratury, Zarząd Spółki nie naruszył prawa.


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS