AKTUALNOŚCI » główne


04/09/2012 Sąd dwukrotnie unieważnił odmowne decyzje burmistrza Zdzisława Banasia

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach dnia 25 czerwca 2012 wydał dwa wyroki stwierdzające nieważność dwóch odmownych decyzji burmistrza Zdzisława Banasia.


Pierwszy wyrok dotyczył odmowy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Górniczym Zakładom Dolomitowym w Siewierzu. Sąd wystawił burmistrzowi Banasiowi negatywną ocenę po raz drugi w tej samej sprawie. Drugi wyrok dotyczy odmowy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Pani Beacie O. W obu sprawach zgodę na sprzedaż nieruchomości wyraziło Ogólne Zebranie Członków Spółki.

 

Wyrok 1 - 25 czerwca 2012

 

Wyrok 2 - 25 czerwca 2012

 

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS