AKTUALNOŚCI » główne


15/03/2012 Jak doszło do rozpoznania sprawy kuratora Spółki przez Sąd Najwyższy

 

(z nieodległej historii Spółki)

 

Postępowanie z wniosku burmistrza o przejęcie gruntów Spółki toczyło się przez ok. dwa lata przed Sądem Okręgowym w Częstochowie bez wiedzy członków Spółki walczących o jej byt. Spółkę reprezentowała kurator A. Kubisa. Z chwilą otrzymania informacji o toczącym się procesie Marian Mizerski, Kazimierz Serwa i Janusz Nawrot, ponosząc koszty z własnych prywatnych środków, wstąpili do procesu jako tzw. interwenienci uboczni po stronie pozwanej. Na rozprawy jeździł z nimi m.in. Stanisław Korusiewicz. Od tej pory interwenienci uzyskali dostęp do akt sprawy, składali wnioski i mogli zaskarżać rozstrzygnięcia sądowe.


Od jednego z postanowień Sądu Okręgowego w Częstochowie wnieśli zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, a ten orzekł, iż kurator nie może reprezentować Spółki w postepowaniu sądowym, a jego jedynym zadaniem jest doprowadzenie do wyboru nowych władz. W tym samym czasie toczyło się także przed Sądem Okręgowym w Częstochowie kolejne postępowanie odwoławcze w sprawie wniosku w/w członków Spółki o zmianę kuratora. Wnioskodawcy niezmiennie wskazywali, iż kurator nie wywiązuje się ze swego zadania oraz że nie może reprezentować Spółki. Sąd Okręgowy w Częstochowie i Sąd Rejonowy w Zawierciu twierdziły inaczej. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z maja 2007r. podważyło dotychczasowe stanowisko Sądu Okręgowego w Częstochowie. Wprawdzie zostało ono wypowiedziane w innym postępowaniu toczącym się przed tym sądem, ale skład rozpoznający sprawę kuratora wiedział o stanowisku S.A. w Katowicach i nie mógł go zignorować. Dlatego, w ocenie interwenientów, podjął próbę przełamania tego stanowiska kierując pytanie prawne do Sądu Najwyższego. Uzasadnienie pytania prawnego, w ocenie interwenientów, nie odpowiadało w pełni stanowi faktycznemu. Odpowiedź na stanowisko Sądu Okręgowego w Częstochowie skierowane do Sądu Najwyższego przygotował Janusz Nawrot, obecny przewodniczący Zarządu, po konsultacjach z radcą prawnym, który podjął się reprezentowania Janusza Nawrota przez Sądem Najwyższym. Na rozprawie przed SN, w której uczestniczyli: Marian Mizerski i Janusz Nawrot, przeciwko stanowisku interwenientów ubocznych wystąpiła Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa i Gmina Siewierz.

Sąd Najwyższy w pełni poparł najważniejsze tezy zgłoszone przez Janusza Nawrota, potwierdzając zresztą swoje dotychczasowe poglądy w tym zakresie. Po ogłoszeniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008r. Sąd Okręgowy w Częstochowie, związany poglądem SN, po ponad ośmiu latach zmienił swoje stanowisko i uwzględnił zarzuty wyżej wymienionych. To w efekcie doprowadziło do zmiany kuratora, a następnie do szybkiego zwołania Ogólnego Zebrania Członków Spółki i powołania Zarządu Spółki. Wymieniona uchwała SN z 7 marca 2008r. doczekała się glosy aprobującej, wielu artykułów i wzmianek w wydawnictwach prawniczych, szeregu przywołań w innych orzeczeniach, stałego miejsca w kilku popularnych systemach informacji prawnej.         

 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008r. wraz z pierwszą stroną uzasadnienia

 

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS