AKTUALNOŚCI » główne


29/02/2012 Z nieodległej historii Spółki (uratowanej przed likwidacją)

 

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 1999 r. sygn. akt I Ns 111/99 Sąd Rejonowy w Zawierciu w składzie: Małgorzata Myga–Nowak ustanowił kuratora Spółki w osobie Anny Kubisy, zgłoszonej przez burmistrza J. Majczaka, w imieniu Gminy Siewierz. Gmina zgłosiła także wniosek o upoważnienie kuratora do likwidacji Spółki.


W Zaświadczeniu z dnia 10 stycznia 2000 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu upoważnił kuratora do likwidacji Spółki. Było to jego jedyne ustawowe zadanie.

 

 

 

Zaświadczenie Sądu Rejonowego z dnia 10 stycznia 2000r.

 

 

Apelację od orzeczenia Sądu Rejonowego w Zawierciu, przygotowaną przez Janusza Nawrota, wnieśli także Marian Mizerski i Mieczysław Nawrot. Sąd Okręgowy w Katowicach w Postanowieniu z dnia 5 września 2000 r. uwzględnił zarzuty apelacji w najważniejszej części, t.j. stwierdził, iż orzeczenie o likwidacji Spółki było niedopuszczalne. Spółka, realnie zagrożona likwidacją, została uratowana przez wnoszących apelację. Kurator uczestniczyła w tym postępowaniu na kosz Spółki, natomiast Marian Mizerski, Mieczysław Nawrot i Janusz Nawrot bronili Spółkę za swoje prywatne pieniądze: wnosili opłaty sądowe, ponosili koszty szerokiej korespondencji, przejazdów itp.

 

 

 

Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 września 2000r.

 

 

Sąd Rejonowy w Zawierciu Postanowieniem z dnia 30 listopada 2000 r. przyznał kuratorowi miesięczne wynagrodzenie od stycznia 2000 r. w wysokości 3000 zł + 500 zł zwrotu kosztów przejazdów własnym samochodem. Po zniesieniu obowiązku likwidacji Spółki, jedynym obowiązkiem kuratora było niezwłoczne doprowadzenie do powołania Zarządu i Komisji rewizyjnej Spółki. W czasie niemal 9 lat sprawowania funkcji kuratora A. Kubisa nie wywiązała się z tego obowiązku. Konieczna była wymiana kuratora. To czego nie potrafił wykonać poprzedni kurator w ciągu niemal 9 lat, jego następca zrobił w ciągu półtora miesiąca.

 

 

 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie wynagrodzenia kuratora.

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS