AKTUALNOŚCI » główne


14/02/2012 Historia zadłużenia Spółki zastanego przez Zarząd wybrany dnia 16 listopada 2008

 

Kiedy Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 marca 2008 r. ustalił, że dotychczasowy kurator Spółki – A. Kubisa, ustanowiony dnia 30 grudnia 1999 r., nie wywiązał się z jedynego ustawowego obowiązku, jakim było zwołanie ogólnego zebrania członków i należy go zmienić, burmistrz Zdzisław Banaś postanowił niezwłocznie naliczyć Spółce podatek od nieruchomości, lasów i gruntów rolnych. Wymienionych podatków kurator A. Kubisa nie płaciła przez cały okres sprawowania kurateli.


Przez niemal 9 lat kurateli przedstawiciele burmistrza i kurator jednogłośnie oświadczali przed Sądem Rejonowym w Zawierciu, że kurator wspaniale zarządza Spółką i płaci wszystkie podatki na rzecz Państwa i samorządu. W „Kurierze Siewierskim” ukazał się za zgodą burmistrza artykuł wychwalający kurator A. Kubisę i oznajmiający, iż na odchodne zostawia ona w kasie Spółki 100 000 zł. Było to oczywiste oszustwo. W czerwcu 2008 r. burmistrz wydał 15 decyzji podatkowych za lata 2003-2007 na łączną kwotę 305 943,70 zł. a 16 września 2008 r. przygotował kolejne trzy decyzje podatkowe na łączną kwotę 72 937,00 zł. Decyzje te doręczył jednak Spółce dopiero po dwóch latach tj. 20 września 2010 r. (decyzje poniżej całej wiadomości).


Łączne zadłużenie z tytułu niezapłaconych przez kuratora podatków od nieruchomości, lasów i gruntów rolnych wynosiło wtedy 378 880,70 zł.

 

Cel był prosty. Po zmianie kuratora, a następnie po powołaniu Zarządu Spółki, Gmina mogłaby, za pomocą komornika, przejąć finanse Spółki, z tytułu niezapłaconych podatków. Byłoby to równoznaczne z upadkiem Spółki. W czasie zebrania wyborczego dnia 16 listopada 2008 r. o zadłużeniu nie wiedzieli, ani nowy kurator, ani nowowybrani członkowie Zarządu. Ówczesna księgowa Spółki nie ujęła także tej informacji w sprawozdaniu finansowym za okres działania nowego kuratora, sporządzonym na jego polecenie. Dopiero na pytanie kuratora, zadane księgowej podczas przekazywania Spółki nowemu Zarządowi ujawniła ona wielkość zadłużenia. Kurator zobowiązał księgową G. Czerwińską do uzupełnienia sprawozdania o tę okoliczność (fragment sprawozdania poniżej).

 

Fragment sprawozdania księgowej G.Czerwińskiej

 

Na szczęście plan się nie powiódł. Prawnicy Spółki okazali się lepsi. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło ponad 30 decyzji podatkowych burmistrza. Poniżej decyzje uchylone w dniach 17 grudnia 2010 r. oraz 9 stycznia 2012 r. Zadłużenie z ok. 380 tys. zł udało się zmniejszyć do ok. 130 tys. zł, a Spółka zabezpieczyła środki na zapłatę naliczonych podatków w przypadku uprawomocnienia się decyzji.

 

 

 

Trzyprzykładowe decyzje podatkowe burmistrza Z. Banasia

 

Dzięki staraniom obecnego zarządu SKO uchyliło w 2010 roku 9 decyzji podatkowych burmistrza

 

Dzięki staraniom obecnego zarządu SKO uchyliło w 2012 roku kolejnych 9 decyzji podatkowych burmistrza

 

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS