AKTUALNOŚCI » główne


04/01/2012 Materiały w sprawie rzekomej eksploatacji piasku przez Spółkę

 

Przedstawiamy dokumenty związane ze sprawą rzekomej eksploatacji piasku przez Spółkę. Prokuratura po zbadaniu wielu dokumentów i przesłuchaniu szeregu świadków umorzyła dochodzenie wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.


Jak wynika z akt sprawy, Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach na skutek telefonicznego zawiadomienia (na stronie OUG w K-cach jest informacja, że Instytucja ta nie przyjmuje zgłoszeń telefonicznych) złożonego dnia 10 marca 2011 r. przez Beatę i Eugeniusza B., którego szwagier Jarosław Grzeszczak był wicedyrektorem OUG w Katowicach (Eugeniusz B. kilkakrotnie groził, że załatwi zarząd i przewodniczącego Spółki, bo ma szwagra w Urzędzie Górniczym), niezwłocznie, bo w tym samym dniu przybył na kontrolę w rejon tzw. stodół, twierdząc, że jest tam „zakład górniczy" w rozumieniu ustawy „Prawo geologiczne i górnicze." Kilka dni po tzw. „kontroli" dyrektor OUG w Katowicach odpowiedział donosicielom na ich pismo (odpowiedź poniżej)  i jednocześnie zawiadomił siedem różnych instytucji o swoim ustaleniu pokontrolnym. Odrębny donos w sprawie rzekomej eksploatacji piasku bez koncesji złożył Eugeniusz B. i Halina P. w odniesieniu do działki po byłym MPGK. Prokuratura po zbadaniu wielu dokumentów i przesłuchaniu szeregu świadków umorzyła dochodzenie w sprawie nielegalnego wydobywania kopaliny zarówno na działce w tzw. „stodołach" jak i na działce po byłym MPGK „wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego" (pismo Prokuratury poniżej). Dyrektor OUG w Katowicach zapytany przez Geologa Powiatowego w Będzinie, na polecenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, odpowiedział, że jego działania na terenie „stodół" w Siewierzu „nie były czynnościami kontrolnymi" czego efektem jest „brak protokołu pokontrolnego z przeprowadzonego rozpoznania". Warto zauważyć, że Dyrektor OUG w Katowicach, nie posiadając żadnego dokumentu pisanego z tzw. kontroli, postawił Spółce zarzut ciężkiego naruszenia prawa.

Rodzi się zasadne pytanie, co ma większe znaczenie: prawo czy rodzina?

 

 

Pismo Okręgowego Urzedu Górniczego w Katowicach z dnia 17.03.2011

 

 

Pismo Prokuratury Rejonowej w Zawierciu z dnia 15.09.2011 - umorzenie dochodzenia

 

 

 

 

Pismo Starostwa Powiatowego w Będzinie z dnia 14.10.2011 w sprawie braku protokołu pokontrolnego


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS