AKTUALNOŚCI » główne


03/03/2009 Spółka odpowiada Radnemu Dariuszowi Markiewiczowi

Odpowiedź na pismo Radnego Dariusza Markiewicza w sprawie placu zabaw na Osiedlu Zachód


Siewierz, dnia 3 marca 2009 r.

L.dz.    /09

 

Pan

Dariusz Markiewicz

Radny Rady Miejskiej

w Siewierzu

ul. Zbożowa

42-470 SIEWIERZ

 

Odpowiadając na Pańskie pismo z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zgody Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu na odnowienie i modernizację osiedlowego placu zabaw, uprzejmie informujemy:

- członkowie Spółki w końcu lat siedemdziesiątych ub. wieku podjęli decyzję o przeznaczeniu terenu położonego u zbiegu ulic Bema i Modrzewiowej na cele rekreacji. Przy dobrej współpracy z ówczesnymi władzami Siewierza, wskazany obszar został odwodniony, zrekultywowany i urządzono na nim tzw. plac zabaw;

-Spółka nigdy nie sprzeciwiała się, co zrozumiałe, utrzymywaniu placu zabaw wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami, w należytym stanie. Spółka podtrzymuje swoje stanowisko w tym zakresie;

- Spółka wyraża przekonanie, że problemy prawne, przed którymi może stanąć Gmina Siewierz w przypadku realizacji Pańskiego wniosku, możliwe są do przezwyciężenia. Zarząd Spółki jest otwarty na współpracę z władzami Gminy, na zasadach zgodnych z prawem, realiami gospodarczymi i statutowymi celami Spółki, z pożytkiem dla mieszkańców Siewierza;

- Pańskie pismo jest pierwszym pismem w tej sprawie i o tym charakterze, skierowanym do Spółki. Pozytywna ocena Pańskiej inicjatywy nie zmienia faktu, iż radny nie jest formalnie reprezentantem samorządu terytorialnego, a jego wystąpienia mają charakter przede wszystkim postulatywny, skierowany w istocie do organu wykonawczego gminy, który dysponuje stosownym instrumentarium umożliwiającym realizację celów wskazywanych przez radnych;

- Spółka, jako jeden z podmiotów obrotu prawnego i gospodarczego, a także uczestnik lokalnego życia społecznego, wskazuje na istotną niekonsekwencję władz Gminy, zauważalna w ciągu ostatnich kilkunastu lat, odnośnie kierowania publicznych środków na inwestycje realizowane na gruntach, do których nie miały tytułu prawnego;

- Spółka zarządza terenami, które w świetle obowiązujących przepisów mają charakter prywatny. Prawna forma tej własności, to współwłasność niepodzielna. Bardzo częsty brak podstawowej wiedzy w tym zakresie, także u osób występujących publicznie, powoduje, że ich wystąpienia są głęboko wadliwe merytorycznie, a przez to niesprawiedliwie oceniające działania Spółki.      

Z poważaniem  

 

                                        Marian Mizerski                               Janusz Nawrot

                          Wiceprzewodniczący Zarządu Spółki         Przewodniczący Zarządu Spółki

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS