AKTUALNOŚCI » główne


03/01/2012 Bezpodstawne i złosliwe donosy burmistrza Z.Banasia w sprawie diet członków organów Spółki

 

Zarząd Spółki publikuje niniejszym stanowisko Prokuratury Rejonowej w Zawierciu wobec donosu złożonego przez burmistrza Zdzisława Banasia, zawierającego zarzut pobierania przez Zarząd i Komisję rewizyjną Spółki nienależnych korzyści majątkowych w postaci diet.

 


Prokuratura po wnikliwym zbadaniu sprawy, w tym zapoznaniu się z wszelkimi istotnymi dokumentami, jak uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki przyznające diety i statut Spółki oraz po przesłuchaniu księgowej Spółki nie przyznała racji w żadnej części burmistrzowi Zdzisławowi Banasiowi i prawomocnie odmówiła wszczęcia dochodzenia „wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego". Oznacza to nic innego, jak pobieranie diet przez Zarząd i Komisję rewizyjną  zgodnie z prawem. Na identycznym stanowisku stanęły kilkanaście miesięcy później organy skarbowe, prowadząc postępowanie kontrolne także na skutek donosu burmistrza Z. Banasia i grupy wspierających go mieszkańców Siewierza.

 

 

Pismo Prokuratury Rejonowej w Zawierciu z dnia 02.03.2010


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS