AKTUALNOŚCI » główne


30/09/2011 Zbiornik na "Rejentowskich Górkach” cz.2

 

Zgodnie z zapowiedzią Spółka publikuje kolejne dokumenty związane z tematem zbiornika na "Rejentowskich Górkach".

 


Dokument 4. Pismo GDDKIA oddz. w Katowicach z dn. 29 września 2011r. Zawiera ono nieprawdziwe informacje na temat "wstępnej zgody” Spółki oraz wprowadza w błąd odnośnie wnoszenia odwołania od decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. GDDKiA zapowiada także, iż będzie prowadzić inwestycje na zasadach szczególnych, obowiązujących np. przy budowie autostrad, co w praktyce oznacza, że nie będzie pytać o niczyją zgodę. Należy pamiętać, że GDDKiA oddz. w Katowicach jest stroną tego postępowania i nie zależy jej aby wnoszone były odwołania, wnioski i skargi.

 

Pismo GDDKIA oddz. w Katowicach z dn. 29 września 2011r.

 

 

Dokument 5. Pismo Spółki z dnia 30 września 2011r. wyjaśniające i prostujące przekłamania znajdujące się w w/w piśmie GDDKiA.

 

Pismo Spółki z dnia 30 września 2011r. wyjaśniające i prostujące przekłamania znajdujące się w w/w piśmie GDDKiA.

 

 

Dokument 6.Strona 17 uzasadnienia decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 września 2011r. Z informacji zawartej w punkcie 3 wynika, iż Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma wystąpił z wnioskiem w ramach toczącego się postępowania, w ramach składania uwag i wniosków w okresie od 12 maja 2011r. do 3 czerwca 2011r. W tym samym punkcie powołano się również na stanowiska gmin uzyskane w toku postępowania. Jakie było (jeżeli było?) stanowisko naszej gminy (burmistrza, rady). Z pewnością były gminy, które wzięły czynny udział w tym postępowaniu w interesie mieszkańców.

 

Strona 17 uzasadnienia decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 września 2011r.

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS