AKTUALNOŚCI » główne


29/09/2011 Zbiornik retencyjno-infiltracyjny trawiasty na "Rejentowskich Górkach”

 

Komunikat w sprawie projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego trawiastego na "Rejentowskich Górkach".

 

W związku z przekazywaniem nieprawdziwych informacji dotyczących roli Spółki w tej sprawie i celowym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, rozpoczynamy publikowanie oryginalnych dokumentów.

 


Dokument 1. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach z dnia 26 września 2011 r. zawierające fałszywe informacje na temat rzekomej ostatecznej zgody Spółki na wymienioną inwestycję. Spółka wycofała wstępną zgodę, co przemilcza Dyrektor GDDKiA oddział w Katowicach.

 

Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach z dnia 26 września 2011r.

 

 

Dokument 2. Odpowiedź Spółki z dnia 27 września 2011 r. na pismo Dyrektora GDDKiA oddział w Katowicach z dnia 26 września 2011 r.

 

Odpowiedź Spółki z dnia 27 września 2011r.

 

 

Dokument 3. Fragmenty Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 września 2011 r. "o środowiskowych uwarunkowaniach" strony 1,2,10 i 11. Decyzja nie została doręczona Spółce, dlatego z chwilą otrzymania informacji o jej wydaniu Spółka niezwłocznie wystąpiła o jej doreczenie. Na stronach 10 i 11 decyzji zrelacjonowano przebieg postępowania wskazując daty pism, którymi powiadomiono o sprawie burmistrza. Są to co najmniej cztery daty: 23 sierpnia 2010r., 4 maja 2011r., 14 czerwca 2011r. 5 sierpnia 2011r. W związku z oczywistą wadliwością wskazanej decyzji Spółka wniesie od niej odwołanie.

 

Fragmenty Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 września 2011 r.

 


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS