AKTUALNOŚCI » główne


18/09/2021 Polski Związek Zrzeszeń Leśnych (PZZL)

W dniu 18 września 2021 r w Sękocinie Starym w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZZL, w którym uczestniczył zastępca Przewodniczącego Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu TADEUSZ ADAMSKI.


Nasza Spółka jest Członkiem tego Stowarzyszenia od 4 maja 2017 r. W tym Gronie jesteśmy w grupie członków zarządzających prywatnymi lasami o największych powierzchniach.

W warunkach polskich wspólnoty gruntowe i leśne występują dosyć często, ale ich status prawny jest na tyle skomplikowany, że rzadko, a w zasadzie wcale, stają się podmiotami programów finansowanych z funduszy rządowych i UE.

Głównym zadaniem PZZL jest wspomaganie wszystkich członów w relacjach z administracją rządową i samorządowej, jak  i sygnalizowanie potrzeb członów na poziomie UE, co jest o tyle istotne, że samo prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej nie jest dochodowe i należy poszukiwać innych poza komercyjnych źródeł jej finasowania. PZZL reprezentuje 800 tys. właścicieli lasów, którzy posiadają blisko 1,7 mln hektarów lasów oraz współpracuje  z ponad 30 organizacjami. 

W trakcie WSWZ PZZL Prezes PZZL Pan Władysław Pędziwiatr złożył sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzyszenia za okres upływającej pięcioletniej kadencji. Po dyskusji Delegaci udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium. Ponieważ Pan Prezes Władysław Pędziwiatr nie chciał się dłużej angażować w zarządzenie bezpośrednie Stowarzyszeniem, Delegaci, w uznaniu jego zasług w czasie dziesięcioletniego przewodzenia PZZL, postanowili go uhonorować, poprzez powołanie na funkcję: Honorowego Prezesa PZZL.

W trakcie spotkania wybrano też władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Pan Mirosław Koźlakiewicz.

W ramach spotkania odbyła się też celebracja Jubileuszu X – lecia Stowarzyszenia, Delegaci otrzymali pamiątkowe statuetki.

W imieniu wszystkich członków Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu gratulujemy nowym Władzom PZZL wyboru i życzymy sukcesów!

 

Informacja o Stowarzyszeniu PZZL:

Polski Związku Zrzeszeń Leśnych powstał na bazie porozumienia zawartego w październiku 2010 roku, którego sygnatariuszami byli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciele Stowarzyszeń reprezentujących właścicieli lasów prywatnych.
Obecnie w skład PZLL (dane ze strony internetowej: www.pzll.pl) wchodzą:

Stowarzyszenia Regionalne:

Pomorskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Podlaskie Stowarzyszenie Leśne

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

 

Stowarzyszenia Założyciele:

Niebyleckie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Regionalne Stowarzyszenie Właścicieli Lasów w Radomiu

Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna w Sidzinie

Włościańskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

 

Stowarzyszenia Lokalne, Wspólnoty Gruntowe:

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu - członek zwyczajny od 04 maja 2017 r.

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 25 maja 2010 roku.

Główne cele PZZL to:

1.Budowanie struktur.

2. Działania na rzecz wzrostu lesistości w Polsce.

3. Pomoc w prowadzeniu należytej gospodarki leśnej.

4. Rozwój edukacji leśnej.

5. Zrównoważony rozwój, dla lasu.

6.Uczestnictwo w pracach legislacyjnych.

Pomoc w rozwiązywaniu prawnych i politycznych problemów dotyczących gospodarki leśnej w niepaństwowych gospodarstwach leśnych.

7. Współpraca.

Wspieranie wspólnych działań zrzeszeń leśnych z organami władzy publicznej oraz podmiotami prywatnymi w kraju i za granicą


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS