AKTUALNOŚCI » główne


02/03/2009 Radny Dariusz Markiewicz pisze do Spółki

Pismo w sprawie placu zabaw na Osiedlu Zachód


Siewierz, dnia 02 marca 2009 r.

Zarząd Spółki

do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu

W imieniu mieszkańców Osiedla „Zachód" zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na odnowienie nawierzchni boisk sportowych oraz umieszczenie nowych huśtawek na placu zabaw zlokalizowanym na terenach Wspólnoty Leśno-Gruntowej przy ulicach Modrzewiowej i Józefa Bema w przypadku pozyskania na ten cel środków finansowych.

Jako radny pragnę poinformować, iż wnioski w sprawie modernizacji osiedlowego placu zabaw składane już kilkakrotnie w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz oraz na forum Rady Miejskiej zawsze odrzucane były przez władze lokalne z powodu braku prawa do terenu.

Pozytywne przegłosowanie na ostatnie Sesji Rady Miejskiej projektów uchwał w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na inwestycje prowadzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta i Gminy Siewierz utwierdziły mnie jednak w przekonaniu, że istnieje możliwość osiągnięcia porozumienia w przedmiotowej sprawie.

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z poważaniem

Dariusz Markiewicz
Radny Osiedla „Zachód"


« powrót

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS