AKTUALNOŚCI » główne


Archiwum


19/04/2016 Podziękowania i błogosławieństwo dla członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.

czytaj więcej


25/03/2016 Życzenia Wielkanocne

Szanowni Członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu
oraz
Mieszkańcy Siewierza
 

NIECH WIOSENNE SŁOŃCE
BUDZĄCE DO ŻYCIA PRZYRODĘ
OPROMIENI SWYM CIEPŁEM WASZE DNI
OBUDZI WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ
 

ŚWIĄT SPOKOJNYCH, RADOSNYCH,
SPĘDZONYCH W RODZINNYM GRONIE


ŻYCZĄ:


ZARZĄD i KOMISJA REWIZYJNA SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA
WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ w SIEWIERZU
 11/12/2015 Kolejna pomoc udzielona przez Spółkę Gminie Siewierz

 

W sierpniu br. Spółka zawarła koleją umowę użyczenia z Gminą Siewierz.

czytaj więcej


07/12/2015 Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

 

Dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zmodyfikowana ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uchwalona przez sejm poprzedniej kadencji.

czytaj więcej


11/05/2015 Znów Spółka udzieliła znaczącego wsparcia Gminie Siewierz

 

W piśmie, które wpłynęło do Spółki 7 kwietnia 2015 r. burmistrz Zdzisław Banaś poprosił Spółkę o użyczenie trzech działek gruntu o nr geod. 2902/4, 2902/9 i 2902/10 w celu uzyskania terenów pod budowę mini dworca autobusowego w Siewierzu z parkingiem dla samochodów osobowych i autobusów.

czytaj więcej


02/04/2015 Życzenia Wielkanocne

 

Szanowni Członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu
oraz
Mieszkańcy Siewierza


Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich
spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość...

Radosnych Świat Wielkanocnych 2015 r.
życzy Zarząd i Komisja Rewizyjna Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-
Gruntowej w Siewierzu28/03/2015 Kolejna pomoc Spółki dla Gminy

 

Dnia 20 marca 2015 r. Spółka zawarła z Gminą Siewierz, reprezentowaną przez burmistrza, koleją umowę użyczenia.

 

czytaj więcej


28/01/2015 Spółka wspiera Gminę

 

Spółka zawarła z Gminą Siewierz dwie kolejne umowy użyczenia swoich terenów. Na mocy tych nieodpłatnych umów Gmina będzie mogła wybudować kanalizację sanitarną dla mieszkańców Piwonii.

czytaj więcej


02/01/2015 Spółka finansuje ciekawe publikacje

 

„Dzieje Siewierza w malarstwie Tadeusza Kubisy”

 

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu sfinansowała w całości albumowe wydawnictwo pt. „Dzieje Siewierza w malarstwie Tadeusza Kubisy”, opracowane i opatrzone wprowadzeniem Edwarda Sołtysika (autor publikacji historycznych związanych z Siewierzem) i Adama Kubisy (syn malarza). Przedmowę do książki napisał Janusz Nawrot – przewodniczący Zarządu Spółki. W albumie zamieszczono kolorowe zdjęcia - w połączeniu z interesującym komentarzem historycznym - 100 prac malarskich i graficznych T. Kubisy, związanych z dziejami Siewierza.

 

czytaj więcej


20/10/2014 Znów napisali o nas

 

W ogólnopolskim piśmie "Tygodnik Poradnik Rolniczy" nr 41 z 12 października 2014 r. na str. 45 ukazał się artykuł...

 

czytaj więcej


16/09/2014 Konkurs plastyczny - Las pędzlem malowany

 

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu ogłasza lokalny konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Siewierz.

czytaj więcej


15/09/2014 Piszą o nas

 

W ogólnopolskim tygodniku katolickim „Niedziela", edycja sosnowiecka, nr 36 z dnia 7 września 2014 r. str. IV-V, ukazał się artykuł księdza Tomasza Zmarzłego „Bo piękno na to jest, by zachwycało", na temat kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła.

czytaj więcej


15/04/2014 Życzenia Wielkanocne


Szanowni Członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej

w Siewierzu

oraz

Mieszkańcy Siewierza

Wspaniałych Świąt Wielkiej Nocy, Ciepłych Spotkań Rodzinnych, 

Tętniącej Życiem Wiosny w Zmartwychwstania Dzień Radosny.

życzy Zarząd i Komisja Rewizyjna Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-
Gruntowej w Siewierzu1/3/2014 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę burmistrza-cd. sprawy ewidencji gruntów Spółki

 

Burmistrz Z. Banaś nie pogodził się ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju odmawiającym stwierdzenia nieważności zapisów w rejestrze gruntów, w którym Spółka widnieje jako właściciel ponad tysiąca hektarów.

czytaj więcej


26/02/2014 Sądy prawomocnie oddaliły wniosek Gminy Siewierz o zasiedzenie działek Spółki.

 

Burmistrz Gminy Siewierz wystąpił do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Gminy Siewierz działek Spółki zabudowanych przedszkolem i kompleksem miejskiego ośrodka kultury. Na części działek wnioskowanych do zasiedzenia znajdują się drogi gminne, parkingi oraz skwer zieleni.

czytaj więcej


05/06/2013 Główny Geodeta Kraju odrzucił wniosek burmistrza

 

Pismem z dnia 13 czerwca 2012 r. burmistrz Z. Banaś, w tajemnicy przed Spółką, wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o stwierdzenie nieważności wpisów w ewidencji gruntów, odnoszących się do Spółki, jako właściciela gruntów. W miejsce Spółki miała być wpisana Gmina Siewierz.

czytaj więcej


17/04/2013 Spółka na TAK kanalizacji - Kurier Siewierski wprowadza mieszkańców Siewierza w błąd

 

W styczniu tego roku ukazał się w „Kurierze Siewierskim” artykuł pod tytułem „Spółka mówi nie kanalizacji”. Już w tytule zawarte jest oczywiste kłamstwo i absurd. Spółka wyraziła zgodę na budowę na jej działkach kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zachód – Jezioro oraz kanalizacji burzowej na całym Osiedlu. Nigdy nie sprzeciwiała się budowie żadnej kanalizacji.

czytaj więcej


11/04/2013 Fałszywe doniesienie

 

Dnia 10 grudnia 2012 r. Eugeniusz B., Stanisław N. i Halina P. sporządzili doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Zawierciu na Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Zarządowi Spółki zarzucili naruszenie ustawy o rachunkowości poprzez wpisanie w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2011 "nierzetelnych danych", "sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego bez zatwierdzenia Ogólnego Zebrania Członków Spółki", brak "decyzji o podziale wyniku finansowego netto".

czytaj więcej


11/04/2013 Wspólnota gruntowa w Siewierzu najbardziej znana w skali kraju

 

Czy zostaną zmienione przepisy prawne dotyczące wspólnot gruntowych?

 

czytaj więcej


26/03/2013 Życzenia wielkanocne

 

Szanowni Członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu

oraz

Mieszkańcy Siewierza

 

Dzwon wesoło się rozlega. Pieśń potężna obiega,

oby serce też zostało napełnione dzisiaj chwałą i tętniącym życiem wiosny

w Zmartwychwstania dzień radosny.


Radosnych Świat Wielkanocnych 2013 r.


życzy Zarząd i Komisja Rewizyjna Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu14/01/2013 Podziękowania od LKS Przemsza Siewierz

 

W roku 2012 Zarząd Spółki, działając w oparciu o uchwałę Ogólnego Zebrania Członków Spółki udzielił wsparcia finansowego wielu siewierskim instytucjom i organizacjom. Wsparcie otrzymał m.in. Ludowy Klub Sportowy „Przemsza Siewierz”, dla którego Spółka zakupiła kilkanaście dresów sportowych, proporczyki klubowe oraz sfinansowała organizację turnieju młodych piłkarzy z kilku miast naszego województwa.

czytaj więcej


08/01/2013 Bezpodstawne i krzywdzące zarzuty burmistrza

 

W związku z bezpodstawnymi, i przez to krzywdzącymi, zarzutami skierowanymi publicznie przez burmistrza Z. Banasia pod adresem Spółki, która jakoby uniemożliwia realizację bliżej nieokreślonych inwestycji Gminy, Spółka publikuje pismo Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND POLSKA S.A.

czytaj więcej


17/12/2012 Życzenia świąteczne i noworoczne

 

Szanowni Członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu

Mieszkańcy Siewierza oraz kontrahenci Spółki

 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia oraz pierwszy dzień Nowego Roku 2013 będzie dla Was szczególną okazją do spędzenia miłych chwil w gronie rodzinnym, w atmosferze miłości i wzajemnej życzliwości. Wszelkiej pomyślności w sprawach rodzinnych i zawodowych, realizacji zamierzeń oraz spełnienia marzeń


życzy Zarząd i Komisja Rewizyjna Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu15/11/2012 Wycinka drzew - kolejna przegrana burmistrza Zdzisława Banasia

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził w wyroku z dnia 11 października 2012 r., że burmistrz Zdzisław Banaś nie miał racji odmawiając wydania Spółce decyzji w sprawie wycinki chorych drzew na działce Spółki przy ul. 3 -Maja w Siewierzu. Z wnioskiem o wycinkę drzew wystąpił do Spółki właściciel sąsiedniej działki, twierdząc, że zagrażają one jego posesji. W tym samym czasie burmistrz Z. Banaś nie widział przeszkód, aby wydać Spółce decyzję na wycinkę drzew w innym miejscu. O wycinkę drzew w tym "w innym miejscu" wnioskował bliski znajomy burmistrza, podobnie uzasadniając prośbę.

czytaj więcej


07/09/2012 Apel Spółki do Burmistrza w obronie Placu zabaw i parku na Osiedlu Zachód

 

W związku z docierającymi do Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej Siewierzu pytaniami i informacjami odnośnie losu placu zabaw ustytuowanego przy ul.Bema i Modrzewiowej w Siewierzu, Spółka, działając na rzecz Mieszkańców Osiedla Zachód, zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Burmistrza od zamiaru likwidacji placu zabaw i przestrzeni parkowej.

czytaj więcej


04/09/2012 Sąd dwukrotnie unieważnił odmowne decyzje burmistrza Zdzisława Banasia

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach dnia 25 czerwca 2012 wydał dwa wyroki stwierdzające nieważność dwóch odmownych decyzji burmistrza Zdzisława Banasia.

czytaj więcej


07/08/2012 Zarząd Spółki po 16 listopada 2011r. działał legalnie

 

Zarząd Spółki po dniu 16 listopada 2011 r. nie utracił uprawnienia do reprezentowania Spółki i działał legalnie.

 

Podnoszony przez burmistrza Zdzisława Banasia, także na stronie internetowej Gminy Siewierz, zarzut iż kadencja obecnego Zarządu Spółki wygasła 16 listopada 2011 r., przez co utracił on po tym terminie uprawnienie do reprezentowania Spółki przed sądami i organami administracji publicznej, nie ostał się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.

 

czytaj więcej


19/06/2012 Zaproszenie na piłkarski "I Turniej o Puchar Spółki"

 

 01/06/2012 Informacja o skazaniu złodzieja drewna

 

Sąd Rejonowy w Zawierciu prawomocnie skazał schwytanego przez siewierską Policję K.P. za dokonanie wyrębu i przywłaszczenie drzew z kompleksów leśnych Bory, Sitna i przy ul. Bacholińskiej, należących do Spółki, na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na lat pięć oraz zasądził na rzecz Spółki nawiązkę w kwocie ponad 12 tys. zł.

czytaj więcej


20/05/2012 Rzutniki multimedialne i ekrany LED dla siewierskich parafii

 

Spółka ufundowała rzutniki multimedialne i ekrany LED do obu siewierskich świątyń: w parafii pw. św. Macieja Apostoła i w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wyświetlanie na ekranach tekstów pieśni religijnych ułatwia wiernym uczestnictwo w mszach świętych.

czytaj więcej


12/05/2012 Stroje sportowe dla młodych piłkarzy

 

Zarząd Spółki pozytywnie odniósł się do wniosku Kierownictwa oraz działaczy LKS "Przemsza Siewierz" i ufundował młodym piłkarzom stroje sportowe.

czytaj więcej


04/05/2012 Ogólne Zebranie Członków Spółki

 

Dnia 22 kwietnia 2012r. odbyło się - zgodnie ze statutem Spółki - Ogólne Zebranie Członków Spółki  o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

czytaj więcej


20/04/2012 Z nieodległej historii Spółki - nielegalny Zarząd

 

Prokurator Rejonowy w Zawierciu już w postanowieniu z dnia 30 listopada 2000r. sygn. akt 2 Ds. 1079/00 napisał: "od dnia 17 maja 1998r. Spółka nie posiada organów". Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z dnia 31 stycznia 2011r. sygn. akt 1365/10 stwierdził: "W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego okoliczności uzasadniające ustanowienie kuratora dla Spółki zaistniały w dniu 17 maja 1998r. po złożeniu przez trzech nowowybranych członków rezygnacji. Od tej pory Zarząd nie mógł funkcjonować, w konsekwencji nie było organu, który reprezentowałby Spółkę." Analogiczne stanowisko pojawiło się w wielu innych orzeczeniach. Nie budzi więc wątpliwości, że brak Zarządu uniemożliwiał zwołanie - zgodnie z prawem - Ogólnego Zebrania Członków Spółki na dzień 14 czerwca 1998r. Jeżeli zatem zebranie zostało zwołane nielegalnie, to również uchwały podjęte na zebraniu były nielegalne. Na zebraniu tym wybrano Zarząd z przewodniczącym Ireneuszem Pawełczykiem. Zarząd po kilku miesiącach funkcjonowania złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionych funkcji.

czytaj więcej


17/04/2012 Podziękowania Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz, Pan mgr inż. Kazimierz Szydło podziękował Zarządowi Spółki za współpracę i dobrą realizację zadań wynikających z obowiązującego Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

czytaj więcej


02/04/2012 Życzenia Wielkanocne

 

Szanowni Członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu

oraz

Szanowni Mieszkańcy Siewierza


Radosnych Świąt Wielkanocnych 2012 r., wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, wiary w sens życia, pogody ducha, radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Syna Bożego, smacznego Święconego w gronie rodziny i przyjaciół


życzy Zarząd i Komisja Rewizyjna Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu15/03/2012 Jak doszło do rozpoznania sprawy kuratora Spółki przez Sąd Najwyższy

 

(z nieodległej historii Spółki)

 

Postępowanie z wniosku burmistrza o przejęcie gruntów Spółki toczyło się przez ok. dwa lata przed Sądem Okręgowym w Częstochowie bez wiedzy członków Spółki walczących o jej byt. Spółkę reprezentowała kurator A. Kubisa. Z chwilą otrzymania informacji o toczącym się procesie Marian Mizerski, Kazimierz Serwa i Janusz Nawrot, ponosząc koszty z własnych prywatnych środków, wstąpili do procesu jako tzw. interwenienci uboczni po stronie pozwanej. Na rozprawy jeździł z nimi m.in. Stanisław Korusiewicz. Od tej pory interwenienci uzyskali dostęp do akt sprawy, składali wnioski i mogli zaskarżać rozstrzygnięcia sądowe.

czytaj więcej


10/03/2012 Sprawa wniosku burmistrza Banasia o zasiedzenie działki nr 3040, na której znajduje się Urząd Gminy w Siewierzu

 

Na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki dnia 10 kwietnia 2011r. burmistrz zwrócił się do Spółki aby - w sytuacji, gdy wystąpi o zasiedzenie działki nr 3040 - nie przeszkadzała w zasiedzeniu działki i nie ujawniała przed Sądem powodów prawnych uniemożliwiających to zasiedzenie. Namawiając do niedopuszczalnych machlojek przed Sądem, namawiał w rzeczy samej do złamania prawa. Zebranie członków nie przychyliło się do wniosku burmistrza, jednakże w jego obecności podjęło uchwałę potwierdzającą stanowisko Spółki z 1991r. o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Siewierz szeregu działek, w tym działki, na której jest Urząd

czytaj więcej


29/02/2012 Z nieodległej historii Spółki (uratowanej przed likwidacją)

 

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 1999 r. sygn. akt I Ns 111/99 Sąd Rejonowy w Zawierciu w składzie: Małgorzata Myga–Nowak ustanowił kuratora Spółki w osobie Anny Kubisy, zgłoszonej przez burmistrza J. Majczaka, w imieniu Gminy Siewierz. Gmina zgłosiła także wniosek o upoważnienie kuratora do likwidacji Spółki.

czytaj więcej


17/02/2012 Nieważność decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (obecnie Ministra Środowiska)

 

Na wniosek Spółki Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 31 stycznia 2011r., sygn. akt IV SA/Wa 1365/10 zmienił wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 października 1999r. wydany w sprawie sygn. akt II SA 557/99 i 736-777/99 w przedmiocie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie oraz ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową.

czytaj więcej


14/02/2012 Historia zadłużenia Spółki zastanego przez Zarząd wybrany dnia 16 listopada 2008

 

Kiedy Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 marca 2008 r. ustalił, że dotychczasowy kurator Spółki – A. Kubisa, ustanowiony dnia 30 grudnia 1999 r., nie wywiązał się z jedynego ustawowego obowiązku, jakim było zwołanie ogólnego zebrania członków i należy go zmienić, burmistrz Zdzisław Banaś postanowił niezwłocznie naliczyć Spółce podatek od nieruchomości, lasów i gruntów rolnych. Wymienionych podatków kurator A. Kubisa nie płaciła przez cały okres sprawowania kurateli.

czytaj więcej


11/02/2012 Kolejna sprawa wygrana przez Spółkę

 

W czasie, gdy Spółka nie miała Zarządu i była kierowana przez kuratora wskazanego przez burmistrza, Starosta Będziński, na wniosek Gminy Siewierz, na podstawie tzw. specustawy drogowej, wywłaszczył Spółkę z 13 działek gruntu, w większości zalesionych. Wywłaszczony teren miał być przeznaczony pod budowę tzw. drogi zbiorczej do Electroluxu.

czytaj więcej


11/02/2011 Prawda o domniemanej sprzedaży terenów Spółki

 

Na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 r. oraz w oparciu o Statut Spółki Ogólne Zebranie Członków Spółki ma prawo do podjęcia uchwały o zbyciu, zamianie, a także o przeznaczeniu na cele publiczne określonych działek gruntu. Z pisemną prośbą o sprzedaż działek wystąpiły do Spółki m.in. Zakłady Dolomitowe Górnictwa w Siewierzu.

czytaj więcej


10/02/2012 Informacja o podjęciu kroków prawnych w stosunku do osób zniesławiających Zarząd Spółki oraz Przewodniczącego

czytaj więcej


29/01/2012 Donos burmistrza Z.Banasia w sprawie diet członków organów Spółki c.d.

 

W uzupełnieniu wiadomości z dnia 3 stycznia 2012r., dotyczącej donosu burmistrza Z. Banasia przesłanego do Prokuratury Rejonowej w Zawierciu w sprawie diet członków organów Spółki, Zarząd publikuje treść tego donosu.

czytaj więcej


04/01/2012 Materiały w sprawie rzekomej eksploatacji piasku przez Spółkę

 

Przedstawiamy dokumenty związane ze sprawą rzekomej eksploatacji piasku przez Spółkę. Prokuratura po zbadaniu wielu dokumentów i przesłuchaniu szeregu świadków umorzyła dochodzenie wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

czytaj więcej


04/01/2012 Zarząd Spółki dziękuje za życzenia

 

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu serdecznie dziękuje za liczne życzenia otrzymane z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2012.

 03/01/2012 Bezpodstawne i złosliwe donosy burmistrza Z.Banasia w sprawie diet członków organów Spółki

 

Zarząd Spółki publikuje niniejszym stanowisko Prokuratury Rejonowej w Zawierciu wobec donosu złożonego przez burmistrza Zdzisława Banasia, zawierającego zarzut pobierania przez Zarząd i Komisję rewizyjną Spółki nienależnych korzyści majątkowych w postaci diet.

 

czytaj więcej


21/12/2011 Życzenia świąteczne i noworoczne


Szanowni Członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu

oraz

Mieszkańcy Siewierza


Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla Was okazją do spędzenia miłych chwil w gronie rodzinnym, w atmosferze miłości i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok 2012 niech się stanie czasem spełnionych marzeń i nadziei


życzy Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu17/12/2011 Lista członków Spółki w ewidencji gruntów

Niniejszym informujemy o kolejnym sukcesie obecnego Zarządu Spółki. Zarząd doprowadził do wpisania listy członków Spółki do ewidencji gruntów. Stało się to po raz pierwszy w historii Spółki...


Zapraszamy do przeczytania szerszej informacji - kliknij TUTAJ, aby przejść bezpośrednio do strony "Lista członków Spółki w ewidencji gruntów".02/11/2011 Pytania niektórych członków Spółki i odpowiedzi Zarządu

 

Zarząd publikuje korespondencję z niektórymi członkami Spółki, w której znajdują się obszerne wyjaśnienia dotyczące  aktualnych spraw dotyczących Spółki, w tym planowanego zbiornika na Rejentowskich Górkach, kontroli finansowej, piasku itd.

czytaj więcej


27/10/2011 Zbiornik na "Rejentowskich Górkach” cz.4 (warianty)

 

Trwa dyskusja na temat koncepcji odwodnienia DK-1 na odcinku od ul. Bema do ul. Bytomskiej w Siewierzu. Większość zabierających głos nie miała możliwości zapoznania się z projektowanymi, wariantowymi rozwiązaniami tego problemu.

czytaj więcej


17/10/2011 Zbiornik na "Rejentowskich Górkach” cz.3

 

Publikujemy niniejszym pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 października 2011 r., przekazane m.in. Spółce w myśl art. 131 Kpa, który to przepis nakazuje Organowi prowadzącemu postępowanie, powiadomić strony postępowania o wniesionych odwołaniach.

czytaj więcej


07/10/2011 Komunikat Zarządu Spółki o zakończeniu postępowania po donosie m.in. Haliny P.

 

Komunikat Zarządu Spółki o ostatecznym zakończeniu postępowania prowadzonego przez Urzędy Skarbowe obu instancji na skutek donosu m.in. Haliny P.

czytaj więcej


30/09/2011 Zbiornik na "Rejentowskich Górkach” cz.2

 

Zgodnie z zapowiedzią Spółka publikuje kolejne dokumenty związane z tematem zbiornika na "Rejentowskich Górkach".

 

czytaj więcej


29/09/2011 Zbiornik retencyjno-infiltracyjny trawiasty na "Rejentowskich Górkach”

 

Komunikat w sprawie projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego trawiastego na "Rejentowskich Górkach".

 

W związku z przekazywaniem nieprawdziwych informacji dotyczących roli Spółki w tej sprawie i celowym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, rozpoczynamy publikowanie oryginalnych dokumentów.

 

czytaj więcej


12/08/2011 Artykuł w Dzienniku Zachodnim "Budowle widma" i odpowiedź Spółki

Dnia 22 lipca 2011 w Dzienniku Zachodnim ukazał się artykuł "Budowle widma". Artykuł pióra Pani Katarzyny Kapusty wymaga sprostowań i wyjaśnień.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą odpowiedzią - KLIKNIJ TUTAJ03/02/2011 Próba przejęcia gruntów Spółki przez burmistrza Z. Banasia

Krótki i przystępny dla każdego opis nieudanej próby przejęcia terenów Spółki przez burmistrza Gminy Siewierz Zdzisława Banasia - czyli historia ponad 6-cio letniego procesu, za który niepotrzebnie musieli zapłacić podatnicy.

czytaj więcej


24/11/2010 Ważne tematy dla gminy Siewierz - Kanalizacja

W związku z tym, że do Spółki docierają głosy twierdzące, że rzekomo Spółka jest przeciwna budowie kanalizacji w Siewierzu, niniejszym chcemy zdementować te nieprawdziwe informacje. Spółka zawsze wspierała proces kanalizowania Siewierza użyczając swoje tereny (bezpłatnie i bezterminowo).

czytaj więcej


23/11/2010 Co Spółka zrobiła i robi dla Siewierza

Utworzyliśmy nowy dział na stronie Spółki prezentujący jej zasługi dla Siewierza.

czytaj więcej


08/11/2010 Wybór nowego członka zarządu i komisji rewizyjnej

Nagła śmierć  Mariana Mizerskiego, wiceprzewodniczącego zarządu Spółki (byłego wieloletniego Naczelnika Miasta I Gminy Siewierz) spowodowała potrzebę uzupełnienia składu zarządu Spółki.

czytaj więcej


18/09/2010 Nagła śmierć Mariana Mizerskiego

Dnia 17 września 2010 r. zmarł nagle śp. Marian Mizerski.

czytaj więcej


20/06/2009 Buskopol dziękuje Spółce

Buskopol dziękuje Spółce za współpracę przy wykonaniu kanalizacji na Osiedlu Zachód

czytaj więcej


29/03/2009 Apel Spółki w sprawie stodół przy ul.Stoczkowej

Spółka apeluje do posiadaczy stodół o zadbanie o stan techniczny obiektów

czytaj więcej


26/03/2009 Spółka wydaje zgodę na udostępnienie swoich terenów (budowa kanalizacji)

Spółka wyraża ostateczną zgodę na wykorzystanie jej terenów do budowy elementów infrastruktury kanalizacyjnej na Osiedlu Zachód

czytaj więcej


26/03/2009 Burmistrz uzupełnia wniosek w sprawie kanalizacji

Burmistrz Gminy Siewierz uzupełnia wniosek o udostepnienie terenów Spółki w celach budowy infrastruktury kanalizacyjnej na Osiedlu Zachód

czytaj więcej


16/03/2009 Spółka odpowiada Burmistrzowi (stodoły)

Spółka udziela wyjaśnień w sprawie stodół

czytaj więcej


16/03/2009 Burmistrz Gminy Siewierz pisze do Spólki (stodoły)

Burmistrz pisze do Spólki w sprawie stodół przy ulicy Stoczkowej

czytaj więcej


06/03/2009 Spółka odpowiada Burmistrzowi (kanalizacja)

Spółka zgadza się na wykorzystanie jej terenów w celu budowy elementów kanalizacji na Osiedlu Zachód

czytaj więcej


06/03/2009 Spółka odpowiada Burmistrzowi (ścieżka ekologiczna)

Spółka zgadza się na ustawienie tablic opisujących walory przyrodnicze terenu

czytaj więcej


05/03/2009 Burmistrz Gminy Siewierz pisze do Spółki (kanalizacja)

Burmistrz Gminy Siewierz pisze w sprawie kanalizacji

czytaj więcej


04/03/2009 Burmistrz Gminy Siewierz pisze do Spółki (ścieżka ekologiczna)

Burmistrz Gminy Siewierz pisze w sprawie ścieżki ekologicznej

czytaj więcej


03/03/2009 Spółka odpowiada Radnemu Dariuszowi Markiewiczowi

Odpowiedź na pismo Radnego Dariusza Markiewicza w sprawie placu zabaw na Osiedlu Zachód

czytaj więcej


02/03/2009 Radny Dariusz Markiewicz pisze do Spółki

Pismo w sprawie placu zabaw na Osiedlu Zachód

czytaj więcej


SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS