DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI » co Spółka robi dla SiewierzaCo Spółka robi i zrobiła dla Siewierza?

 

 

obecny Zarząd Spółki nieodpłatnie udostępnił teren, zgodnie z prośbą Gminy, pod budowę kanalizacji deszczowej i komunalnej na Osiedlu Zachód,


obecny Zarząd Spółki nieodpłatnie udostępnił tereny Spółki na zorganizowanie tzw. ścieżki ekologicznej,


obecny Zarząd  Spółki za symboliczną opłatą udostępnił Gminie Siewierz teren na ułożenie kilkuset metrów wodociągu,


obecny Zarząd Spółki wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z jej terenów na ułożenie sieci światłowodowej na terenie miasta. W żadnej innej sprawie, z wyjątkiem jednej, która jest w toku, Gmina nie zwróciła się do Spółki,


wszystkie wnioski Gminy, Spółka zaopiniowała pozytywnie, w każdym przypadku wyraziła zgodę. 

Ważne!

 

10 czerwca  2010 roku, po sześciu latach procesu wywołanego przez Gminę, który kosztował podatników ponad 100 tys. zł (wynajęcie jednej z najdroższych kancelarii prawniczych na Śląsku) Sąd Apelacyjny w Katowicach ostatecznie rozstrzygnął, że:


burmistrz nie ma żadnych podstaw aby przejąć na Gminę tereny Spółki.

 

Zapraszamy do przeczytania artykułu na ten temat - kliknij TUTAJ,

aby przejść bezpośrednio do strony "Próba przejęcia gruntów Spółki".

 


 

 

Historycznie

 

• Spółka prowadzi gospodarkę leśną na kilkuset hektarach. Z lasów tych, które w świetle prawa nie są lasami państwowymi ani gminnymi, mogą korzystać wszyscy, 


• budynek Urzędu Gminy Siewierz został sfinansowany przez Spółkę. Gmina korzysta nieodpłatnie z budynku i terenu, na którym stoi budynek,


• kompleks budynków Domu Kultury został w przeważającej części sfinansowany przez Spółkę, w tym Dom Kultury w całości. Gmina nieodpłatnie korzysta z budynków i terenu,


• plac Wojska Polskiego jest w przeważającej części własnością Spółki. Gmina nieodpłatnie korzysta z tego terenu,


• tereny wokół Zamku (kilkadziesiąt ha) oraz sam Zamek zostały zakupione przez Spółkę na rzecz Siewierza,


• teren boiska sportowego został podarowany Siewierzowi przez Spółkę,


• budynek remizy strażackiej na Piwonii został wybudowany na terenie Spółki, Straż korzysta nieodpłatnie z tego terenu,


• teren pod Ośrodek Zdrowia oraz pod Szpital Chorób Płuc został podarowany przez Spółkę,


• teren pod Szkołę Podstawową oraz LO został podarowany przez Spółkę. Spółka wsparła finansowo budowę tych obiektów,


• budynek Przedszkola został w części sfinansowany przez Spółkę. Przedszkole nieodpłatnie korzysta z terenu Spółki,


• Spółka sfinansowała budowę Domu Książki. Gmina nieodpłatnie korzysta z budynku i terenu wokół budynku,


• budynek Pogotowia Ratunkowego w Siewierzu został wybudowany na terenie Spółki, Gmina nieodpłatnie korzysta z terenu,


• część Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Siewierzu została wybudowana na terenie Spółki, Gmina nieodpłatnie korzysta z tego terenu,


• znaczna cześć kanalizacji i oczyszczalni ścieków została wybudowana na terenie Spółki, Gmina nieodpłatnie korzysta z terenu,


• Spółka w znacznej części sfinansowała budowę remizy strażackiej OSP - Centrum,


• Spółka wybudowała część kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zachód i w tzw. Starym Siewierzu. Gmina nieodpłatnie korzysta z tych urządzeń,


• Spółka zakupiła prywatne tereny i przekazała je pod budowę SPGK,


• Spółka podarowała Gminie Siewierz teren pod dawne targowisko zwierzęce,


• Spółka wybudowała tzw. ,,Ludowiec" a następnie przekazała go Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska",


• Spółka za symboliczną złotówkę przekazała teren pod ,,parafię" na Osiedlu Zachód i pod cmentarz parafialny na Osiedlu,


• Spółka, aby stworzyć miejsca pracy,  za symboliczną  kwotę przekazała teren pod budowę dawnych Zakładów Gumowych Górnictwa, następnie zbyty przez Skarb Państwa za wiele mionów złotych spółkom komercyjnym,


• Spółka, aby stworzyć miejsca pracy, za symboliczną kwotę przekazała teren pod budowę dawnych Zakładów Zbożowych, następnie zbyty przez Przedstawicieli Skarbu Państwa po spekulacyjnych cenach prywatnym pośrednikom, którzy następnie za wiele mionów złotych sprzedali go grupie Electrolux,


• Spółka, aby stworzyć miejsca pracy, za symboliczną  złotówkę przekazała teren pod budowę dawnych Spółdzielni Wielobranżowej (tzw. Szewcy), po rozwiązaniu spółdzielni zbyty przez następców za kilka milionów złotych prywatnym inwestorom (obecnie hotel Prestige),


• na terenach Spółki powstały w znacznej części Zakłady Dolomitowe,


• kolejne podmioty zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej (Enion), nieodpłatnie korzystają z terenów Spółki, podobnie komercyjne spółki zajmujące się dostarczaniem mediów, itd. itp.  

 

 


SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS

Spółka, Wspólnota, Leśno, Gruntowa, Siewierzu, Siewierz, działalność, przekazywanie, nieodpłatne