Sprawozdanie


Szanowni Państwo!

 

Zapraszam do zapoznania się z moim sprawozdaniem z pracy w Radzie Powiatu Będzińskiego.


W ciągu minionych czterech lat miałem zaszczyt reprezentować Państwa pełniąc funkcję radnego Rady Powiatu Będzińskiego. Dziękując za okazane mi zaufanie, czuję się zobowiązany, by choć pokrótce zdać Państwu relację ze swej pracy i działań podejmowanych na rzecz naszej społeczności.


Jako jedyny radny z  wybranych  w okręgu wyborczym nr 4 (Siewierz, Mierzęcice, Wojkowice), pełniłem systematycznie dyżury w każdy ostatni czwartek miesiąca, przez trzy lata w budynku Domu Kultury w Siewierzu, a w ostatnim czasie w siedzibie Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu. W przeciągu czterech lat odbyłem w sumie ok. 50 dyżurów udzielając pomocy w ok. 300 przypadkach. W sprawach pilnych pomagałem także niezależnie od terminu dyżuru.


Nikomu nie odmówiłem pomocy. Polegała ona głównie na redagowaniu pism do różnych organów i instytucji lub na wskazaniu odpowiedniej drogi postępowania. Mieszkańcy skarżyli się najczęściej na funkcjonowanie rożnego rodzaju urzędów. Jako prawnikowi było mi o wiele łatwiej znaleźć właściwą odpowiedź i formę pomocy. Byłem w Radzie jedynym prawnikiem czynnie wykonującym ten zawód, dzięki czemu udało mi się w kilkunastu przypadkach uchronić Radę od błędów w uchwałach.

W poprzednich wyborach uzyskałem duże wsparcie mieszkańców Gminy Siewierz. Zawsze ze szczególną starannością dbałem o ich interesy na forum Rady Powiatu Będzińskiego:

• występowałem skutecznie o docenienie ministerialnymi odznakami ,,Zasłużony dla Rolnictwa"  najlepszych rolników z naszej Gminy,

popierałem wnioski o stypendia powiatu dla najlepszych uczniów i studentów z naszej Gminy, a także wnioski o nagrody przyznawane zasłużonym dla rozwoju  kultury w powiecie będzińskim,

popierałem wnioski Gminy Siewierz m.in. o dotację na remont Zamku,

uzyskałem częściowe wsparcie finansowe powiatu dla obchodów 60 - lecia L.O. w Siewierzu.

Oprócz interwencji indywidualnych podjąłem szereg działań o szerszym zasięgu, nierzadko wykraczających poza zadania radnego. Szczególnie cenię sobie zmiany, do których doprowadziłem w działaniu Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Będzinie. Dzięki moim staraniom:


• Powiatowy Urząd Pracy zdjął z bezrobotnych obowiązek dostarczania gotowych kserokopii dokumentów potrzebnych do zarejestrowania się w Urzędzie (takich jak: świadectwa pracy, świadectwa ukończenia szkoły, dokumenty tożsamości i in.). Jak wiadomo, dla osoby bezrobotnej każda złotówka jest ważna, a w myśl obowiązującego prawa - to Urząd powinien wykonywać wskazane kserokopie. Dzięki mojej interwencji prawo to zaczęło być wreszcie egzekwowane. Sprawę szeroko opisał Dziennik Zachodni (w artykule zdn. 27.04.2007r.,kliknij miniaturkę artykułu obok, aby przeczytać). Tekst na ten temat ukazał się także na szeregu portali internetowych, dzięki czemu o swych uprawnieniach w tym zakresie dowiedzieli się również bezrobotni rejestrujący się w innych Urzędach Pracy na terenie kraju.


• W Powiatowym Urzędzie Pracy powstało specjalne pomieszczenie dla potrzeb rejestracji bezrobotnych. Wcześniej rejestracja odbywała się przy obecności innych bezrobotnych, którzy przysłuchiwali się całej rozmowie, co mogło być sytuacją niekomfortową dla osoby rejestrującej się. Dzięki wydzielonemu z mojej inicjatywy pomieszczeniu, rozmowy są teraz prowadzane w dogodnych, niekrępujących warunkach.


Najnowsza podjęta przeze mnie inicjatywa ma na celu wyłączenie z umów o realizację stażu obowiązku zatrudniania stażysty po zakończeniu stażu. Z rozmów z pracodawcami wiem, że obowiązek zatrudnienia stażysty zniechęca wielu z nich do organizowania staży w swoich firmach, przez co wielu potencjalnych stażystów traci możliwość odbycia stażu. Myślę, że sprawa ta może mieć szczególnie duże znaczenie dla absolwentów, dlatego dołożę wszelkich starań, by i ta inicjatywa zakończyła się sukcesem.

Przez cały czas trwania kadencji, korzystając z możliwości jakie dawało mi pełnienie funkcji radnego powiatowego, starałem się czynnie wspierać różne społeczne projekty i inicjatywy. Pozwolą Państwo, że wspomnę o niektórych z nich:


• sporo satysfakcji przynosi mi sukces mieszkańców Wojkowic Kościelnych, którzy -zorganizowani pod wodzą Pana Henryka Łaszczycy - doprowadzili do przebudowy skrzyżowania DK-1 z ulicą Karsów. Skrzyżowanie to przez wiele lat stwarzało duże zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i poruszających się po nim przechodniów, doszło tam niestety do wielu nieszczęśliwych wypadków. Dzięki determinacji mieszkańców udało się zmienić kształt skrzyżowania, zainstalowano tam również sygnalizację świetlną i ograniczono prędkość. Przygotowywałem w tej sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury, Wojewody Śląskiego, Starosty Będzińskiego i innych instytucji [link do artykułu "Na skrzyżowaniu bezpieczniej" w dziale Publikacje],

 

bardzo cieszę się także z pomyślnego zakończenia sprawy jednej z uczennic LO w Siewierzu, której groziła niesłuszna deportacja do dalekiej ojczyzny. Dzięki olbrzymiemu wsparciu społecznemu, uczennicę tą udało się zatrzymać w Polsce. Osobiście zaangażowałem w tę sprawę 4 parlamentarzystów z różnych opcji politycznych,

 

wskutek wniosków zgłaszanych przez mieszkańców, a także z własnej inicjatywy podjąłem wiele interwencji dotyczących przejść dla pieszych oraz stanu dróg, nie tylko powiatowych, ale również gminnych i krajowych. Dotarli do mnie także mieszkańcy Bobrownik, gdzie interweniowałem w sprawie stanu ulicy M. Dąbrowskiej. O niektórych z tych interwencji pisała prasa.

Jako prawnik, reprezentowałem kilkudziesięciu mieszkańców Siewierza przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, gdzie wspólnie z nieżyjącym już śp. Marianem Mizerskim udowodniliśmy nielegalność pobierania przez burmistrza w Siewierzu tzw. kanalizacyjnych opłat adiacenckich. Stało się to podstawą żądania  wycofania kilkuset decyzji nakładających na mieszkańców nieuprawnione opłaty. Przygotowałem wzór odwołania, z którego skutecznie skorzystało wielu mieszkańców. Następnie wymusiłem na burmistrzu, za pomocą działań prawnych (m.in. groźby dochodzenia zwrotu na drodze sądowej), złożenie publicznej deklaracji, że odda bezprawnie pobrane opłaty. Niestety, nie uczynił tego do tej chwili.

W okresie minionej kadencji powiat będziński wydał na inwestycje i remonty dróg powiatowych w Gminie Siewierz ponad 3 mln 700 tys. zł. Wykonano m.in. przebudowę mostu na drodze powiatowej oraz chodnik przy ul. Przyszłości w Żelisławicach, chodniki w Kuźnicy Warężyńskiej, Karsowie i Dziewkach. Zmodernizowano drogę dojazdową w Zawarpiu. Remontowano drogi w Nowej Wiosce, Kuźnicy Warężyńskiej,  ulice: Piastów i Rolniczą  w Żelisławicach, Szkolną i drogę gruntową w kierunku Winowna w Brudzowicach, 3-Maja w Siewierzu oraz szereg innych. Gmina Siewierz była na trzecim miejscu, pod względem wydatków tego rodzaju, po Będzinie i Czeladzi.


 

« kliknij aby wrócić do strony głównej

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS