AKTUALNOŚCI » próba przejęcia gruntów Spółki


Historia próby przejęcia gruntów Spółki

przez Burmistrza Gminy Siewierz - w skrócie.


1. Pozew burmistrza z 2004r., w którym wnosi o ustalenie, że nieruchomości położone w Siewierzu - należące do Spółki - stanowią mienie gminne.

 

Pozew Gminy o ustalenie prawa własności z dnia 12.07.2004

 

 

2. Modyfikacja pozwu. Po pięciu latach procesu burmistrz zorientował się, iż wystąpił o przejęcie działek Spółki, dla których istnieje Księga wieczysta, potwierdzająca własność (!).


 

Modyfikacja pozwu z dnia 05.03.2009

 

 

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 28 września 2009r. oddalający w całości powództwo burmistrza wraz z uzasadnieniem.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 28 września 2009 r. oddalający w całości powództwo burmistrza

Wyciąg z uzasadniania wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie

 

 

4. Apelacja burmistrza Z. Banasia od wyroku SO w Częstochowie oraz wniosek burmistrza o zwolnienie z opłaty 100 tys. zł od wniesienia apelacji (gmina nie miała środków na pokrycie opłaty od apelacji).


Apelacja burmistrza Z. Banasia od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Wniosek burmistrza Z. Banasia o zwolnienie z opłaty 100 tys. zł od wniesienia apelacji.

 

 

5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 czerwca 2010r. oddalający w całości apelację burmistrza Z. Banasia wraz z uzasadnieniem.


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 czerwca 2010 r. oddalający w całości apelację burmistrza Z. Banasia.

Wyciąg z uzasadniania wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach

 

Przedstawione dokumenty świadczą wyraźnie o tym, że burmistrz Z. Banaś po raz kolejny próbował działać na szkodę Spółki narażając równocześnie Gminę na dodatkowe - zupełnie niepotrzebne - spore wydatki. Wyroki Sądów w Częstochowie oraz Katowicach stwierdzają wyraźnie, iż powództwo i apelacja były bezzasadne.


Pozostaje zadać sobie pytanie - dlaczego burmistrz Z. Banaś postępuje w taki sposób?

 

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS

Próba przejęcia gruntów Spółki, burmistrz Z.Banaś