Moje zasady


Wartości, które są dla mnie szczególnie ważne i którymi kieruję się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym to uczciwość i praworządność. Z natury jestem człowiekiem konsekwentnym i wytrwałym w realizacji zadań, nie zrażam się trudnościami. Uważam, że miarą kompetencji jest także zdolność przyznania się do niewiedzy, dlatego kiedy czegoś nie wiem, pytam mądrzejszych.


Najważniejsze zadanie, jakie stoi przed każdym odpowiedzialnym samorządowcem to działanie na rzecz wspólnego dobra i rozwoju społeczności, którą reprezentuje. Dlatego też:


pełniąc funkcję z mandatu społecznego pracuję przede wszystkim dla mieszkańców,

• decyzje w sprawach personalnych podejmuję po wysłuchaniu wszystkich racji,

uważam, że środkami społecznymi należy gospodarować z większą rozwagą niż własnymi,

stawiam na nowoczesność i innowacyjność,

jestem otwarty na inicjatywę i współpracę, wsłuchuję się uważnie w głos mieszkańców,

„Kurier Siewierski" to pismo przede wszystkim dla mieszkańców i o mieszkańcach, a nie o burmistrzu. Jestem przeciwny propagandzie.


Od zawsze bliskie mi są idee solidarności społecznej i wartości chrześcijańskie. Wszyscy są równi wobec prawa, ale najsłabsi, nieporadni, zagubieni, niepełnosprawni potrzebują większej pomocy.


Jestem zdania, że różnice w poglądach politycznych, religijnych itp. nie muszą być przeszkodą w efektywnej pracy na rzecz ważnych dla lokalnej społeczności spraw. Liczy się przede wszystkim człowiek i chęć działania na rzecz wspólnego dobra.

 

 

« kliknij aby wrócić do strony głównej

SPÓŁKA Dla ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
Data uzyskania osobowości prawnej: 29 kwietnia 1965 r.

wykonanie strony www : DreamStorm.pl
System: DreamCMS